Tiếp đoàn khách từ Công ty LK Technology

#FirstFMS tiếp đoàn đến từ Công ty LK Technlogy khảo sát KCN về triển khai thực hiện IoT trong nhà máy, phân xưởng, văn phòng và hệ thống đèn đường, đèn hành lang, khuôn viên công cộng trong KCN Thái Hoà.

 Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và thủy vực

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà