Vấn đề

Làm sao để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho tất cả khách thuê trong khu công nghiệp khi có xảy ra hỏa hoạn ?

Giải pháp của chúng tôi

Đảm bảo an toàn cho tất cả các khách thuê trong khu công nghiệp là nhiệm vụ quan trọng nhất của FMS. Ngay từ những ngày đầu đưa thành lập , FMS đã đào tạo một đội ngũ nhân viên cứu hỏa tinh nhuệ và chuyên nghiệp gồm 10 thành viên. Với hơn 10 năm điều hành và phát triển, FMS luôn duy trì các hoạt động diễn tập thường xuyên của đội nhóm và thường xuyên tổ chức nâng cao trình độ kiến thức của mỗi thành viên. Đến năm 2017, khi đã có 90% diện tích của khu công nghiệp Thái Hòa được đưa vào sử dụng, FMS đã quyết định đầu tư một xe tải cứu hỏa để giảm thiểu tối đa rủi ra hỏa hoạn trong khu công nghiệp.