Category Archives: Sự kiện

“Cập Nhật luật đầu tư-môi trường: Giải pháp vượt qua suy thoái kinh tế”

Buổi tọa đàm “Cập Nhật Luật đầu tư – môi trường cho Doanh Nghiệp – Giải pháp vượt qua suy thoái kinh tế” diễn ra thành công tốt đẹp. Các Doanh Nghiệp trong KCN Thái Hoà được các diễn giả giải đáp các thắc mắc về tình hình kinh tế hiện tại, luật đầu tư …

Tọa đàm “Cập nhật luật đầu tư-môi trường, Giải pháp vượt qua suy thoái kinh tế”

“Tọa đàm: Cập nhật Luật Đầu Tư – Môi Trường: Giải pháp vượt qua suy thoái kinh tế” Trong bối cảnh khó khăn của suy thoái kinh tế toàn cầu và tình hình biến đổi môi trường, chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy đầu tư và …