Khóa huấn luyện nhân sự (thầy Pedro Hoàng)

Sau 2 tháng được sự huấn luyện (coaching) của thầy Pedro Hoàng, nhân sự công ty Việt Sơn đã thay đổi tích cực hơn trước rất nhiều. Và ngày 29/06/20023, các bạn đã được trao chứng chỉ hoàn thành khóa huấn luyện.