Khu THIP MALL tại vòng xoay đường 36m phục vụ cho khách hàng trong KCN Thái Hòa với giá cả ưu đãi khi khách hàng có thẻ thành viên KCN.
Khu THIP MALL bao gồm:
– Khu vực nhà hàng và căn tin
– Khu vực cà phê
– 2 kiot cho thuê