Vấn đề

Các khu công nghiệp ngày càng phát triển đã và đang dẫn đến lượng nước thải từ các khu này ngày càng tăng theo mỗi năm, vì vậy vấn đề xử lý nước thải đang trở nên ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Hướng giải quyết của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi không chỉ đơn thuần là xử lý nước thải. Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tái sinh nước thải.

Từ năm 2007, Khu công nghiệp Thái Hòa đã đầu tư và đưa vào hoạt động hệ thống xử lý nước thải trung tâm với sức xử lý đến 750m3/ngày. Theo kế hoạch của FMS, hệ thống xử lý nước thải sẽ được nâng cấp để có thể xử lý 1500m3/ngày để có thể phục vụ tốt nhât cho các công ty thuê trong khu công nghiệp, dự tính là đến tháng 06 năm 2019, khoảng 95% diện tích đất của khu công nghiệp sẽ được đưa vào sử dụng.