Hội thảo “kiểm soát chi phí để vượt qua thời kỳ suy thoái”

Hội thảo “kiểm soát chi phí để vượt qua thời kỳ suy thoái” ngày 12/07/2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Tiến sĩ Nguyễn Quyết Chiến đã chia sẽ những kiến thức bổ ích cho các Doanh Nghiệp tại KCN Thái Hòa. Hi vọng sau khóa học các Doanh Nghiệp sẽ ứng dụng vào thực tiễn công việc để cùng vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế như hiện nay.

ngày 12/07/2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tiến sĩ Nguyễn Quyết Chiến đã chia sẽ những kiến thức bổ ích cho các Doanh Nghiệp tại KCN Thái Hòa. Hi vọng sau khóa học các Doanh Nghiệp sẽ ứng dụng vào thực tiễn công việc để cùng vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế như hiện nay.